กิจกรรมพิธีทำขวัญข้าวและลงแขกเกี่ยวข้าวสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ แปลงนาสาธิตศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

กิจกรรมพิธีทำขวัญข้าวและลงแขกเกี่ยวข้าวสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ แปลงนาสาธิตศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

                  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 หมู่1-2 ร่วมจัดกิจกรรมพิธีทำขวัญข้าวและลงแขกเกี่ยวข้าว ในวันที่ 9 และ12 พฤศจิกายน 2561 ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมทางการเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้จากการทดลอง เพื่อเก็บไว้ในยุ่งฉางรอการขัดสีเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของสาขาต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ชายใหญ่ วายร้าย เจ็บลึก 

แชร์ข่าวนี้