สาขาวิชาประมงจัดกิจกรรมปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ ณ ฟาร์มประมงศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

สาขาวิชาประมงจัดกิจกรรมปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ ณ ฟาร์มประมงศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

         สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ ณ ฟาร์มประมงศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2561 นำโดยอ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา นายธรรมกร กงไธสง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาประมง และนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารสัตว์น้ำ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์สูตร การประกอบจัดทำอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำ 

ขอบขอบคุณเครดิตรภาพ:DrJerd Sornsupharp

แชร์ข่าวนี้