คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการOPEN HOUSE ประจำปี2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการOPEN HOUSE ประจำปี2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี คณะผู้บริหารคณะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ,สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการOpen House มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562 รอบที่ 1 Portfolio ของทั้ง 3 สาขาได้แก่

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4ปี) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4ปี) สาขาวิชาประมง

            เพื่อเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนม.6 ที่สนใจได้เลือกเข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 และด้านหน้าอาคาร โดยมีกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการของสาขา การแนะนำการศึกษาต่อจากนักศึกษารุ่นพี่โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมชมบูธนิทรรสการจำนวนมาก เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ

แชร์ข่าวนี้