สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมการพัฒนาแปลงหญ้าแพงโกล่า ณ ศูนย์หนองขวาง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมการพัฒนาแปลงหญ้าแพงโกล่า ณ ศูนย์หนองขวาง

           สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำโดยอ.พีร์นิธิ  ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชา อ.อัครพนธ์ หนูน้อย นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมการพัฒนาแปลงหญ้าแพงโกล่าและกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์น้องพี่ ณ ฟาร์มปศุสัตว์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่  17 พฤศจิกายน 2561 โดยได้ทำการล้อมรั้วลวดหนาวรอบพื้นที่แปลงหญ้าการเตรียมลงกล้าหญ้าแพงโกล่าในแปลงขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และมีกิจกรรมเชื่อสัมพันธุือันดีระหว่างน้องพี่ชาวสัตวศาสตร์

ขอบขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.พีร์นิธิ  ราชวิชา

แชร์ข่าวนี้