มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา”ทุนส่งน้องเรียนจบ”ประจำปี 2561

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา”ทุนส่งน้องเรียนจบ”ประจำปี 2561

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา”ทุนส่งน้องเรียนจบ”ประจำปี 2561

                ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ“ทุนส่งน้องเรียนจบ” จำนวน 50 ทุนๆละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ให้แก่นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนและคสามประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครได้ที่ 022479547

รับสมัครตั้งแต่บัดนีี้ – วันที่ 20 มกราคม 2562

หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th

ตามรายละเอียดแนบนี้

แชร์ข่าวนี้