สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารหมักสำหรับสัตว์เลี้ยง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารหมักสำหรับสัตว์เลี้ยง

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำโดยอาจารย์อัครพล  หนูน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1  จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารหมักสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและให้สอดคล้องกับความต้องการโภชนะของสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ณ ลานกิจกรรมอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนสู่การฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย 

แชร์ข่าวนี้