ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2561

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

            นักศึกษาภาคปกติ ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมกับดำเนินตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นดังรายละเอียดนี้

             ******หลักสูตร 4 ปี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน ธันวาคม 2562******

            หากเลยกำหนดนี้ถือว่านักศึกษาของสละสิธิ์การสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และให้ยื่นสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

ปล.สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินเรื่องตามขั้นตอนทุกกระบวนการไว้ก่อนออกฝึกประสบการณ์แล้วถือว่าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้