ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุลร่วมการงานเสวนาติดตามมาตราการเชื่อมโยงการตลาด”กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์”กลุ่มเกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยม ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุลร่วมการงานเสวนาติดตามมาตราการเชื่อมโยงการตลาด”กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์”กลุ่มเกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยม ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

           ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการงานเสวนาติดตามมาตราการเชื่อมโยงการตลาด”กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์”กลุ่มเกษตรกร  ณ บ้านสี่เหลี่ยม ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวัน 6 ธันวาคม 2561 โดยได้ร่วมต้อนรับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ลงพื้นที่มาติดตามผล โดยได้มีเวทีการเสวนาเรื่องปัญหาและรายงานผลความคืบหน้าของการจัดทำโครงการ 

ขอบขอบคุณเครดิตรภาพ:หญิงสาว ตูบช้าง

แชร์ข่าวนี้