สาขาวิชาประมงทัศนศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ณ จังหวัดระยอง

สาขาวิชาประมงทัศนศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ณ จังหวัดระยอง

             สาขาวิชาประมงนำโดย อ.ดร.บรรเจิด  สอนสุภาพหัวหน้าสาขาวิชา   คณาจารย์สาขาและนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 1-3 ร่วมทัศนศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ณ จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 โดยได้นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศน์สัตว์ทะเล และเรียนรู้ฝึกทักษะการดำนำ ณ เกาะมันกลาง ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงหอยนางรม ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาน้ำทะเลเศรษฐกิจแบบครบวงจร

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:drjerd sornsupharp

แชร์ข่าวนี้