แจ้งกำหนดการยื่นสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป.

แจ้งกำหนดการยื่นสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป.

                      แจ้งกำหนดการยื่นสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป.

              นักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ติดต่อรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกับทำคำร้องให้

ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 28 เดือน ธันวาคม 2561

              หากเลยกำหนดนี้มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และให้ยื่นคำร้องขอสำเาร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

ตามรายละเอียดแนบนี้

แชร์ข่าวนี้