การประชุมสามัญคณะเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 5/2561

การประชุมสามัญคณะเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 5/2561

              คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำโดย อ.ดร. นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณะผู้บริหารคณะและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมประชุมสามัญคณะเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อแจ้งข่าวสาร พบปะพูดคุยในการดำเนินงานงานของคณะ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ อ.อัครพล หนูน้อย อาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

แชร์ข่าวนี้