สาขาวิชาสัตวศาสตว์ศึกษาดูงานด้านการวิจัยพันธุ์สัตว์และอุตสากรรมการผลิตสัตว์ ณ จังหวัดแพร่ – เชียงใหม่

สาขาวิชาสัตวศาสตว์ศึกษาดูงานด้านการวิจัยพันธุ์สัตว์และอุตสากรรมการผลิตสัตว์ ณ จังหวัดแพร่ – เชียงใหม่

        สาขาวิชาสัตวศาสตว์นำโดย อ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา อ.อัครพล  หนูน้อย และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านการวิจัยพันธุ์สัตว์และอุตสากรรมการผลิตสัตว์ ณ จังหวัดแพร่ – เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2561  โดยได้ศึกษาดูงานที่ กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมนม ศูนย์พัฒนาอุสาหกรรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่  ดูงานด้านการผลิตไก่เนื้อเศรษฐกิจ การปรับปรุงพันธุ์โค และร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานของโรงชำแหละเนื้อสัตว์มาตราฐาน เป็นการเติมเต็มความรู้ให้แก่นักศึกษา

ขอบขอบคุณเครดิตรภาพ:natthaphong tonthong

แชร์ข่าวนี้