สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำหมันสุนัขและเจาะเลือดกระบือ ณ สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำหมันสุนัขและเจาะเลือดกระบือ ณ สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

            สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำโดยอ.พีร์นิธิ  ราชวิชา หัวหน้าสาขา อ.อัครพล หนูน้อย และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมฝึกทักษะภาคปฏิบัติการทำหมันสุนัขและเจาะเลือดกระบือ ในระหว่าวันที่ วันที่​ 19​ ธันวาคม​ 2561  และวันที่​ 24-25​ ธันวาคม​ 2561 เวลา 06.00-18.00 น. ณ สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  เพื่อเป็นการเรียนบูรณาการเรียนการสอน ฝึกทักษะขั้นตอนและเทคนิควิธีในการบำรุงพันธุ์สัตว์ โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ มาร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.พีร์นิธิ  ราชวิชา

แชร์ข่าวนี้