คณาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ จ.บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

คณาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ จ.บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

     คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.อารยา  มุสิกา และอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และบริษัทโรงสีข้าวโตมี อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าฝนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและร่วมพูดคุบกับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่และเจ้าของสถานประกอบการที่ให้การดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนข่อเสนอแนะ ร่วมกันในการพัฒนานักศึกษา

แชร์ข่าวนี้