กิจกรรมวันเด็ก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2562

กิจกรรมวันเด็ก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2562

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.พีรนิธิ์ ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์จาก 3 สาขาวิชา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันจัดบูธกิจกรรมวันเด็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณอาคารดรงจอดรถ และบริเวณโดมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมมอบตอบปัญหา เล่มเกสม์ มอบของรางวัลให้กับน้องๆหนูๆที่มาร่วมงานทุกคน

แชร์ข่าวนี้