สาขาวิชาสัตวศาสตร์คว้ารางวัล”รองชนะเลิศอันดับ 2 ” การแข่งขันทักฟาดแส้ ประเภทลีลา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์คว้ารางวัล”รองชนะเลิศอันดับ 2 ” การแข่งขันทักฟาดแส้ ประเภทลีลา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำโดยอ.พีรนิธิ์ ราชวิชา หัวหน้าสาขา อ.อัครพล หนูน้อย นำนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัล”รองชนะเลิศอันดับ 2 ” พร้อมรับถ้วยรางวัล ในการแข่งขันทักฟาดแส้ ประเภทลีลา ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยได้รับการฝึกซ้อมโดยอ.อัครพล หนูน้อย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.พีรนิธิ์ ราชวิชา

แชร์ข่าวนี้