ขยายเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อม ภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Minimal Modern” BRICC 2019

ขยายเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อม ภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Minimal Modern” BRICC 2019

กติกาการแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อม

ภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ“Minimal Modern” 

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 

BRICC 2019  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จัดโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดอุดมศึกษาและกลุ่มเครือข่ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.2 นักศึกษาระดับอนุปริญญาในสังกัดอาชีวศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน (ไม่จำกัดเพศ)

2.2 รับสมัครจำนวนจำกัด (20 ทีม เท่านั้น) สมัครเข้าแข่งขันในนามสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองใบสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

3.1  ดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาการแข่งขันได้ที่

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนหย่อม

>>>คลิ๊ก ใบสมัครแข่งขันจัดสวนหย่อมBRICC 2019 BRU <<<

กติกาและกำหนดการแข่งขันจัดสวนหย่อม

>>>>คลิ๊ก กติกาและกำหนดการแข่งขันจัดสวนหย่อมBRICC 2019 BRU <<<

เอกสารโครงการแข่งขันจัดสวนหย่อม

>คลิ๊ก เอกสารโครงการแข่งขันจัดสวนหย่อมBRICC 2019 BRU <<<

รายชื่อต้นไม้และวัสดุที่กองประกวดมีจัดเตรียมให้

>>คลิ๊กรายชื่อต้นไม้และวัสดุที่กองประกวดเตรียมไว้ให้เลือกใช้ <<<

3.2  นำส่งใบสมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์,อีเมล์ หรือ โทรสาร

3.2.1 วันรับสมัครและนำส่งใบสมัคร  รับสมัครจำนวน 20 ทีมเท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ –  วันที่ 25  มกราคม 2562   ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 20 ทีมแรก  วันที่ 28 มกราคม 2562

           3.2.2 ผู้สมัครแข่งขันนำส่งแบบแปลน perspective ขนาดไม่น้อยกว่า A4

ตั้งแต่บัดนี้ –  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

            3.2.3 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาแบบแปลนจากคณะกรรมการ

เพื่อเข้าแข่งรอบชิงชนะเลิศจำนวน  10 ทีม  ตรวจสอบรายชื่อทีมผ่านทางเว็บไซต์ www.agri.bru.ac.th และ www.bru.ac.th   ในวันที่ 28 มกราคม 2562      

 รางวัลและเงินสนับสนุนในการแข่งขัน

ประเภทรางวัล รางวัล จำนวนรางวัล
รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  และเกียรติบัตร 8,000 บาท 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) พร้อมเกียรติบัตร 4,000 บาท 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2พร้อมโล่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) พร้อมเกียรติบัตร 3,000 บาท 1
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ เกียรติบัตร 1
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร 1

 

เกณฑ์การให้คะแนน คณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ข้อ หัวข้อในการตัดสิน สัดส่วนคะแนน
1.2.

3.

4.

5.

6.

ตรงตามแนวคิดการคัดเลือกใช้วัสดุ พรรณไม้ ความสมบูรณ์ของพรรณไม้

ความคิดสร้างสรรค์

สัดส่วน องค์ประกอบและพันธุ์ไม้เหมาะสมกับพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตย์

สีสัน ความสวยงามและความประณีต

การรักษาเวลา

2020

20

20

15

5

รวมคะแนนเต็ม

100

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์เลิศภูมิ  จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผู้ประสานงาน)

Email : lertpoom.cp@bru.ac.th โทรศัพท์ : 064-162-9223   Website : www.agri.bru.ac.th

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์: 044 617 426              โทรสาร:  044 612 858

แชร์ข่าวนี้