สาขาวิชาประมงนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดตราด-จันทบุรี-ระยอง

สาขาวิชาประมงนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดตราด-จันทบุรี-ระยอง

      คณาจารย์สาขาวิชาประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ดร.บรรเจิด  สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา และอ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาประมงในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ สถานีวิจัยและพัฒนาประมง จ.ตราด ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น่ำชายฝั่ง จ. จันทบุรี และศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ระยอง เพื่อร่วมติดตามความคืบหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกประสบการณ์และร่วสมพูดคุยกับนักวิชาการที่ดูแลนักศึกษาในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อปรับปรุงพัฒนาคุณาภาพบัรฑิตสาขาวิชาประมงให้มีคุณภาพ

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ดร.บรรเจิด  สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้