ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

             ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 

            ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงานเป้าหมาย จำนวน 420 คน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงได้มีการสำรวจนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความต้องการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนดังกล่าว 

            นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถมาลงชื่อได้ที่ หน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องพักคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 3 อาคาร 20 ได้ตั้งแต่บัดนี้ 

แชร์ข่าวนี้