การแข่งขันทักษะทางวิชาการการจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติMinimal Modern ในงานBRICC 2019

การแข่งขันทักษะทางวิชาการการจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติMinimal Modern ในงานBRICC 2019

                  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.อารยา มุสิกา ผู้จัดการแข่งขัน นักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการการจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติMinimal Modern ในงานBRICC 2019 ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3  โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 9 ทีม โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ลานกิจกรรมคณะการจัดการและคณะมนุษย์ศาสตร์ 

               ผลการตัดสิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การแข่งขันจัดสวนหย่อม ภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ Minimal Modern Garden ในงานBricc 2019

รางวัลชนะเลิศ
                 ทีม ฟ้ามุ่ย สายหมอก จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ทีมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ (ทีมA)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมกระดาษ จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์
                ทีมสถาปัตย์จัง จาก สาขาสถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลชมเชย
                 ทีม3 -Man-Squad จาก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด และมอบรางวัล ให้แก้ทีมผู้ชนะในรางวัลอันดับที่ 2-3 และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชมเชย ทางคณะผู้จัดขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้