นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์BRU Speech Competition ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์BRU Speech Competition ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

             Mr.Sakseth Sou นักศึกษากัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพฯ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศ BRU Speech Competition ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3   จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:Mr.Sakseth Sou

แชร์ข่าวนี้