นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาทางวิชาการเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาทางวิชาการเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5

             คณะเทคโนโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาทางวิชาการเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แชร์ข่าวนี้