นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ คว้ารางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางวิชาการด้านสัตว์ศาสตร์ ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ คว้ารางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางวิชาการด้านสัตว์ศาสตร์ ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5

                คณะเทคโนโลยีการเกษตร ของแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ คว้ารางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางวิชาการด้านสัตว์ศาสตร์ ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แชร์ข่าวนี้