สาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 8 กุมภาพันธ์ ณ ท้ายอ่างเก็บร้ำห้วยจระเข้มาก

สาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 8 กุมภาพันธ์ ณ ท้ายอ่างเก็บร้ำห้วยจระเข้มาก

           สาขาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดีและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ณ ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ มณฑณทหารบกบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเก้บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปิเมืองไว้ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรนำไปปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตรต่อไป

ขอขอบคุรเครดิตรภาพ: ดร.สุชาดา สานุสันต์

แชร์ข่าวนี้