นักศึกษาสาขาวิชาประมงคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันจัดตู้ปลาในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการประมง ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษาสาขาวิชาประมงคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันจัดตู้ปลาในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการประมง ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

              สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ดร.สายรุ้ง  สอนสุภาพ อ.นันท์นภัส ปาลินทร และนักศึกษาสาขาวิขาประมง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดตู้ปลาในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการประมง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรของแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้