สาขาเกษตรศาสตร์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพาะเห็ดถั่งเช่าให้แก่นักศึกษา

สาขาเกษตรศาสตร์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพาะเห็ดถั่งเช่าให้แก่นักศึกษา

            สาขาเกษตรศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพาะเห็ดถั่งเช่าให้แก่นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมขวัญข้าวและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการอบรมได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมาร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเขี่ยเชื้อในการเพาะเห้ดถั่งเช่า ซึ่งเป็นเห็ดที่มีความนิยมสูงในปัจจุบัน เป็นการเสริมทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล

แชร์ข่าวนี้