สาขาวิชาประมงจัดGood bye senior & ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า “มีนกร คืนถิ่น”

สาขาวิชาประมงจัดGood bye senior & ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า “มีนกร คืนถิ่น”

            สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขา อ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ อ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อ.นันท์นภัส ปาลินทร และนักศึกษาสาขาวิชาประมงทุกชั้นปี ร่วมกันจัดGood bye senior & ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า “มีนกร คืนถิ่น” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/ 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ บายศรีสู่ขวัญให้กับว่าที่บัณฑิต การบรรยายจากรุ่นพี่ศิษย์เก่ามารับสมัครงานและแนะนำช่องทางการสมัครงานให้น้อง มีงานเลี้ยงสังสรรค์ในตอนค่ำ บรรยากาศเป็นได้ด้วยความชื่นมื่น

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.นันท์นภัส ปาลินทร 

แชร์ข่าวนี้