สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดgood-bye-senior และนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดgood-bye-senior และนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

                  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อ.อารยา มุสิกา และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมจัดgood-bye-senior และนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยได้มีการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและในช่วงค่ำได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีมาเป็นประธานในกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยง good-bye-senior  ณ โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ แสดงความยินดีต่อว่าที่บัณฑิตของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นยพี่อย่างคับคั่ง

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: นายภิธิสรณ์ สุนทรสิน

แชร์ข่าวนี้