คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเดินขบวนพาเรด”เมืองปราสาทหิน”ในงานกีฬาอาจารย์และบุคลากร พนมรุ้งเกมส์ ครั้งที่ 50

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเดินขบวนพาเรด”เมืองปราสาทหิน”ในงานกีฬาอาจารย์และบุคลากร พนมรุ้งเกมส์ ครั้งที่ 50

                คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเดินขบวนพาเรด”เมืองปราสาทหิน”ในงานกีฬาอาจารย์และบุคลากร พนมรุ้งเกมส์ ครั้งที่ 50  ขอขอบคุณ ท่านรองศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี ท่านรองอัญญา รองอธิการบดี อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผอ.ดร. อุษณีย์ ที่ให้เกียรติร่วมขบวน เมืองปราสาทหิน และรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน นักศึกษาทุกคน ร่วมแต่งกายและเดินพาเรดในพิธีเปิดงานกีฬาคณาจารย์และเจ้าหน้า พนมรุ้งเกมส์ ครั้งที่ 50 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: Nidcha Orn

แชร์ข่าวนี้