นักศึกษาภาคกศ.บป. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ณ ฟาร์มสาขาวิชเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

นักศึกษาภาคกศ.บป. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ณ ฟาร์มสาขาวิชเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

         นักศึกษาภาคกศ.บป. รุ่น 30 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชา ลงพื้นที่ ร่วมเตรียมดินผสม และวางระบบน้ำ และร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ณ ฟาร์มสาขาวิชเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวางในวันที่ 28 เมษายน 2562  เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัสน์ที่สวนงามให้กับฟาร์มปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: คุณอ๊อด การรัมย์

แชร์ข่าวนี้