รับสมัครนักเรียนผู้สนใจเรียนสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รับสมัครนักเรียนผู้สนใจเรียนสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รับสมัครนักเรียนผู้สนใจเรียนสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่  ระหว่างวันที่ 2- 5 พฤษภาคม 2562

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ (อาคาร 23 ชั้น 2)

แชร์ข่าวนี้