คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สอนสุภาพ

อาจารย์สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

แชร์ข่าวนี้