สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ น้อง พี่เกษตรศาสตร์ประจำปี 2562

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ น้อง พี่เกษตรศาสตร์ประจำปี 2562

                  สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นำโดยนายผึ้งหลวง เกษมสุข ประธานนักศึกษาและคณะกรรมการ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกชั้นปี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ น้อง พี่เกษตรศาสตร์ประจำปี 2562 เพื่อเป็นกิจกรรมในการสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักรุ่นพี่และมีกิจกรรมการพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้แนวคิดรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: นายผึ้งหลวง เกษมสุข

แชร์ข่าวนี้