ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพรับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาบุคลากรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพรับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาบุคลากรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

              มูลนิธิพัฒนาบุคลากรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.กำพล สินธุรัตน์ และคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ซึ่งเป็นกิจกรรมของมูลนิธิฯที่สร้างเสริมแรงและกำลังใจที่ดีให้กับรุ่นน้อง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ในการพัฒนาด้านตำแหน่งทางวิชาการ ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้