การอบรมการประกอบสูตรอาหารไก่ ด้วยโปรแกรม excelแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

การอบรมการประกอบสูตรอาหารไก่ ด้วยโปรแกรม excelแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน อาจารย์สาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดอบรมการประกอบสูตรอาหารไก่ ด้วยโปรแกรม excel ในวันที่ 24 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะในการใช้โปรแกรมในการคำนวณเพื่อการประกอบสูตรอาการไก่ที่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อการจัดการดูแลด้านอาหารปศุสัตว์ภายในฟาร์มได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน

แชร์ข่าวนี้