พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบเครื่องหมายตราสัญญาลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 7

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบเครื่องหมายตราสัญญาลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 7

              นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรชั้นปีที่ 1- 4 และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบเครื่องหมายตราสัญญาลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 7 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นการเชิดชูและมอบเครื่องหมายตราสัญญาลักษณ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชตราพระราชลัญชจกรมาเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “คนของพระราช ข้าของแผ่นดิน”

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้