สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดอบรมการเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการทำงานในโรงพยาบาลสัตว์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดอบรมการเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการทำงานในโรงพยาบาลสัตว์

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำ โดย อ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการทำงานในโรงพยาบาลสัตว์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อแนะแนวในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุรเครดิตรภาพ:อ.พีร์นิธิ ราชวิชา

แชร์ข่าวนี้