สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดพานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดพานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

             สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำโดย นายผึ้งหลวง เกษมสุข ประธานสาขาและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมพิธีเพื่อแสดงความเคารพและบุชาครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยผลงานของพานไหว้ครูของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล”ความคิดสร้างสรรค์ ” โดยตัวแทนขึ้นรับมอบประกาสนียบัตรรางวัลจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:นายผึ้งหลวง เกษมสุข

แชร์ข่าวนี้