กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นำโดย นายปรีชา หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3- 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง 16-18 มิถุนายน 2562  โดยได้มีกิจกรรมการจัดทำแปลงผักลอยฟ้า การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และงานการเพาะกล้าพันธุ์ไม้เพื่อเป็นการเตรียมฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: นายปรีชา หลวงจำนงค์

แชร์ข่าวนี้