พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยสโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่1-4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ผส.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ และคณาจารย์จากทั้ง 3 สาขาวิชา ร่วมพิธีเป็นการแสดงความเคารพและบูชาครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และมีกิจกรรมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผู้สร้างชื่อเสรียงให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 

ขอขอบคุณเครดิรภาพ: นส.สมพร สมเสร็จ

แชร์ข่าวนี้