สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ปลูกไผ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ปลูกไผ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

             สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ นายปรีชา หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขวางและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4  ลงปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ปลูกไผ่ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ แปลงเกษตรศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง โดยได้ขุดหลุม และปรับสภาพดินเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำกล้าไผ่ มาลงปลูก

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:นายผึ้งหลวง เกษมสุข

แชร์ข่าวนี้