การแข่งกีฬาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งกีฬาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยนายผึ้งหลวง เกษมสุข ประธานสาขาวิชาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี เป็นประธาน ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล มาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และวอลเล่ย์ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและสานสัมพันธืกันในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผึ้งหลวง เกษมสุข

แชร์ข่าวนี้