โครงการเกษตรทำความดี ด้วยการปลูกต้นไม้ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

โครงการเกษตรทำความดี ด้วยการปลูกต้นไม้ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

              คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดย ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์หนองขวาง อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขานำนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่1-4 ร่วมกิจกรรมโครงการเกษตร ทำความดี ด้วยการปลูกต้นไม้ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมปลูกกล้าไม้เบญพรรณ อาทิ ต้นพยุง ต้นสัก มะค่าโมง ฯลฯเพื่อทำเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้