สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมปฏิบัติการ พืชอาหารสัตว์ การเพาะเมล็ด และการจัดการน้ำระบบน้ำหยดในการปลูกพืชอาหารสัตว์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมปฏิบัติการ พืชอาหารสัตว์ การเพาะเมล็ด และการจัดการน้ำระบบน้ำหยดในการปลูกพืชอาหารสัตว์

             สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่เรียนในรายวิชาจัดกิจกรรมปฏิบัติการ พืชอาหารสัตว์ การเพาะเมล็ด และการจัดการน้ำระบบน้ำหยดในการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในวันศุกร์ที่ 9-13 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและลงพื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์นำนักศึกษาลงปฏิบัติการโดยมีคุณนพดล นุกูลกิจ นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขวาง ร่วมดูแลควบคุมพร้อมกับอาจารย์ประจำรายวิชาจัดทำการเพาะเมล็ดพืชอาหารสัตว์ และการจัดการน้ำระบบน้ำหยดในการปลูกพืชอาหารสัตว์ในแปลงอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ในฟาร์มต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน

แชร์ข่าวนี้