คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมออกบูธในงานBRUcampus@LAMPLAIMAT SCHOOL

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมออกบูธในงานBRUcampus@LAMPLAIMAT SCHOOL

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ว่าร้อยตรี อัครพล หนูน้อยและตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมออกบูธในงานแนะแนวการศึกษาต่อ BRUcampus@LAMPLAIMAT SCHOOLในวันที่ 14  สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อร่วมนำเสนอแนะนำหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาชาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการวางแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยได้รับความสนใจจากครู และนักเรียนเข้าเยี่ยมชมบูธจำนวนมาก

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แชร์ข่าวนี้