สาขาวิชาสัตวศาสตร์ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก อ.สตึก

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตึก อ.สตึก

           สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตึก อ.สตึก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

แชร์ข่าวนี้