มูลนิธิอมตะรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ)

มูลนิธิอมตะรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ)

ด้วย มูลนิธิอมตะคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ) โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด สามารถสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อรวบรวมส่งมูลนิธิอมตะต่อไป ดังเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบท้าย

แชร์ข่าวนี้