ผศ.ดร.วนิดา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ในงานTHE 4 KRU NATIONAL ACADEMIC มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ดร.วนิดา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ในงานTHE 4 KRU NATIONAL ACADEMIC มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

      ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ในงานThe 4 KRU National Academic  ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร์ให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับฟัง เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่ภายนอก

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์

แชร์ข่าวนี้