คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับโล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับโล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

       คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ท่าน นำโดยผศ.อารยา มุสิกา ผศ. ดนัย รัชตะวราเศษฐ์  และผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ รับโล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  จากคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาบุคลากรฯ เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:คุณสุชานาภ สำรวมจิตร

แชร์ข่าวนี้