ทีมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดขับร้องเพลงมาร์ช มรภ.บร. ประจำปี 2562

ทีมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดขับร้องเพลงมาร์ช มรภ.บร. ประจำปี 2562

       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยนายผึ้งหลวง เกษมสุข ประธานนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงมาร์ช มรภ.บร. ประจำปี 2562 รอบมหาวิทยาลัย .ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยบาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกวดขับร้องเพลงมาร์ชมรภ.บุรีรัมย์ โดยได้รับ“รางวัลชมเชย” คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษา มา  ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: นายผึ้งหลวง เกษมสุข

แชร์ข่าวนี้